• vermoeidheid
  • krachtsverlies en mobiliteitsstoornissen
  • conditieverlies
  • spanningsklachten
  • verstoorde lichaamsbeleving
  • pijn
  • littekens
  • lymfoedeem (in samenwerking  met oedeem- of huidtherapeut)

Fizzio biedt altijd zorg op maat

Nuchter advies en met beide benen op de grond bieden we u de best passende zorg. Vraag nu een vrijblijvende intake aan. We helpen u graag van uw klachten af.

Maak een afspraak